skip to Main Content

Innerstaden och dess historia

Kort text:
Linköping har en lång historia, från tidigt 1100-tal. Magnus Ladulås lät anlägga ett franciskanerkloster vid nuvarande Hospitalstorget 1287 och då anses Linköping ha blivit stad. I innerstaden finns fortfarande en del platser där vi ser spår från den tidiga medeltiden.

Lång text:
Kanske är det framför allt i området runt Domkyrkan som de tidiga spåren blir tydligast.Här finns fortfarande några medeltida stenhus bevarade och i nuvarande slottet finns rester från den ursprungliga biskopsborgen, med anor från 1100-talet, att beskåda. Här ligger också ett välbesökt museum, Slotts- och Domkyrkomuseet.
Även i S:t Larskyrkans krypta finns åtskilligt bevarat, som visar att Linköping mycket tidigt haft två kyrkor. Mellan dessa båda kyrkor växte sedan staden upp.

Pris: 70 kr vuxen, 30 kr skolungdom (6-16 år), barn under 6 år gratis. Förköp via Ticketmaster och på Turistbyrån i Konsert&Kongress.

  • 00

    days

  • 00

    hours

  • 00

    minutes

  • 00

    seconds

Recent Comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back To Top