skip to Main Content
Linköpings innerstad och dess historia

Linköpings innerstad och dess historia

Linköping har en lång historia, från tidigt 1100-tal. Magnus Ladulås lät anlägga ett franciskanerkloster vid nuvarande Hospitalstorget 1287 och då anses Linköping ha blivit stad. I innerstaden finns fortfarande en del platser där vi ser spår från den tidiga medeltiden. Kanske är det framför allt i området runt Domkyrkan som de tidiga spåren blir tydligast.

Här finns fortfarande några medeltida stenhus bevarade och i nuvarande slottet finns rester från den ursprungliga biskopsborgen, med anor från 1100-talet, att beskåda. Här ligger också ett välbesökt museum, Slotts- och Domkyrkomuseet.

Även i S:t Larskyrkans krypta finns åtskilligt bevarat, som visar att Linköping mycket tidigt haft två kyrkor. Mellan dessa båda kyrkor växte sedan staden upp.

Pris: 70 kr vuxen, 30 kr skolungdom, kontant eller swish.  Förköp via Ticketmaster, se länken

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Recent Comments

  Back To Top