skip to Main Content
Linköpings innerstad och dess historia

Linköpings innerstad och dess historia

Linköping har en lång historia, från tidigt 1100-tal. Magnus Ladulås lät anlägga ett franciskanerkloster vid nuvarande Hospitalstorget 1287 och då anses Linköping ha blivit stad. I innerstaden finns fortfarande en del platser där vi ser spår från den tidiga medeltiden. Kanske är det framför allt i området runt Domkyrkan som de tidiga spåren blir tydligast.

Här finns fortfarande några medeltida stenhus bevarade och i nuvarande slottet finns rester från den ursprungliga biskopsborgen, med anor från 1100-talet, att beskåda. Här ligger också ett välbesökt museum, Slotts- och Domkyrkomuseet.

Även i S:t Larskyrkans krypta finns åtskilligt bevarat, som visar att Linköping mycket tidigt haft två kyrkor. Mellan dessa båda kyrkor växte sedan staden upp.

Pris: 70 kr vuxen, 30 kr skolungdom. Kontant. Swish och förköp via Ticketmaster.

Hourly Schedule

6 april

14:00 - 15:00
Linköpings innerstad och dess historia

24 april

19:00 - 20:00
Linköpings innerstad och dess historia

18 maj

14:00 - 15:00
Linköpings innerstad och dess historia

24 juli

12:00 - 13:00
Linköpings innerstad och dess historia
OBS visningen startar vid Konsert&Kongress

Day 5

Recent Comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back To Top