skip to Main Content
trädgårdsföreningen linköping

Trädgårdsföreningen

OBS INSTÄLLT!
På grund av rådande oro och osäkerhet beträffande Covid19 och spridningen av detta virus ställs denna guidning in.

 

Trädgårdsföreningen i Linköping är ett 13 hektar stort grön- och parkområde i centrala staden. En förening för drift och främjande av odling och trädgård bildades 22 mars 1859 vid ett sammanträde på Linköpings slott.

Redan på tidigt 1800-tal fanns ett intresse i landet för att driva trädgårdsföreningar. De gröna parkerna hade i första hand ett pedagogiskt syfte. Genom att anlägga en plantskola ville man öka linköpingsbornas kunskaper inom trädgårdsskötsel och stimulera odling för husbehov. Parken skulle också etableras för att främja fruktträdsodlingen i Östergötland och för att erbjuda ”friskvård” i form av dagliga promenader.

Startplats: Entré Trädgårdsföreningen, Drottninggatan 40

Pris: 80 kr vuxen, 30 kr skolungdom (6-16 år), barn under 6 år gratis. Kontant eller swish, förköp via Ticketmaster

Recent Comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back To Top