skip to Main Content

Medeltida Linköping

OBS INSTÄLLT!
På grund av rådande oro och osäkerhet beträffande Covid19 och spridningen av detta virus ställs denna guidning in.

Linköping har en lång historia, från tidigt 1100-tal. Magnus Ladulås lät anlägga ett franciskanerkloster vid nuvarande Hospitalstorget 1287 och då anses Linköping ha blivit stad. I innerstaden finns fortfarande en del platser där vi ser spår från den tidiga medeltiden.

Kanske är det framför allt i området runt Domkyrkan som de tidiga spåren blir tydligast. Här finns fortfarande några medeltida stenhus bevarade och i nuvarande slottet finns rester från den ursprungliga biskopsborgen, med anor från 1100-talet, att beskåda. Här ligger också ett välbesökt museum, Slotts- och Domkyrkomuseet.

Även i S:t Larskyrkans krypta finns åtskilligt bevarat, som visar att Linköping mycket tidigt haft två kyrkor. Mellan dessa båda kyrkor växte sedan staden upp.

Samlingsplats: Domkyrkans entré kl 19:00

Pris: 80 kr vuxen, 30 kr skolungdom (6-16 år), barn under 6 år gratis. Kontant eller swish, förköp via Ticketmaster.

Recent Comments

Back To Top