skip to Main Content
stångån

Stångån, kvarnbyn söderut


Stångån – vår vattenkälla, vårt avlopp, vår färdväg, vår transportled. Stångån gav Linköping dess hamn och våra industrier sin vagga.
Kom med på en 1,5 timmes vandring utmed ”Åna”, som berättar stadens historia!
OBS! Vandringen slutar 15.30

Stångån är en mycket gammal vattenväg. Under 1870-talet togs den i bruk som Kinda kanal för att kunna transportera virke, boskap mm från södra Östergötland till Linköpings hamn –  en av de största insjöhamnarna i Sverige. Fram till en bit in på 1950-talet var det full fart i hamnen och i industrierna som vuxit upp utmed ån. I Kvarnbyn vid Tanneforsfallen gick kvarnarna för högtryck redan under 1300-talet. Kvarnbyn är att betrakta som Linköpings industriella vagga, då ett flertal industrier såg dagens ljus vid Stångån/Kinda kanal.

I alla tider har Stångån försett staden och dess innevånare med vatten – och avlopp.

I dag är området runt ån ett omtyckt rekreationsområde, dit både linköpingsbor och gästande fåglar söker sig under alla årstider.

Pris: 70 kr vuxen, 30 kr skolungdom (6-16år), barn under 6 år gratis. Kontant eller swish, förköp via Ticketmaster

Recent Comments

Back To Top