skip to Main Content

Var ligger gamla, gamla…

Var ligger gamla, gamla… För den infödde linköpingsbon är gamla, gamla brandstation, gamla busstorget m.m. välkända begrepp för att beskriva platser som funnits under lång tid, men sedan av olika anledningar blivit flyttade. Men för den nyinflyttade är det kanske…

Död och elände genom tiderna

Max 15 personer. Död och elände genom tiderna Hur fungerade stadens fattigvård, fanns det ens någon fattigvård, värd namnet? Var någonstans rörde sig det ”lätta gardet”, nattfjärilarna eller dagsländorna, kärt barn har många namn… Hur levde dessa perifera kvinnor, kända,…

Var låg husen?

Var låg husen? Ja, var låg husen, som sedan flyttades från centrala Linköping till Friluftsmuseet Gamla Linköping. I år firar Friluftsmuseet 75 år. Den 26 mars klubbades ärendet igenom i stadsfullmäktige och arbetet kunde ta sin början. Flertalet av dessa…

Fasader och detaljer genom sekler

Fasader och detaljer genom sekler Följ med på en vandring som är helt uppåt väggarna! Att lyfta blicken innebär att man upptäcker vilka både vackra och arkitektoniskt intressanta hus vi har i Linköping. Här i Linköping ligger hus som representerar…

Kinda kanal – Stångån mot Nykvarn

Kinda kanal, Stångån mot Nykvarn Linköpings hamn har naturligtvis framför allt Kinda kanal att tacka för sin tillkomst och blomstringstid! Det är nog få som känner till att den varit en av Sveriges största insjöhamnar. Den första delen vid Nykvarn…

Pest och kolera

Pest och kolera Pest, epidemier, farsoter… vår stad Linköping hade knappast hunnit bli stad när den svarta pesten - ”digerdöden” – slog till! Än värre blev det år 1710 när det som vi kallade ”den stora pesten” svepte fram och…

Trädgårdsföreningen Linköping

Trädgårdsföreningen

Trädgårdsföreningen Redan på tidigt 1800-tal fanns ett intresse i landet för att driva trädgårdsföreningar. Trädgårdsföreningen i Linköping är ett ca 13 hektar stort park- och grönområde i centrala staden. En förening för drift och främjande av odling och trädgård bildades…

Kinda kanal – Stångån söderut

Kinda kanal – Stångån söderut. Stångån har varit en livsnerv, både förhistoriskt  och under den tid Linköping växte fram kring detta vattendrag. Här har strider utkämpats och människor fått sin utkomst på olika sätt – genom odling, boskapshållning, fiske, kvarnverksamhet…

Från Hamra till Hovetorp

Max 15 personer. Från Hamra till Hovetorp På 1860-talet fanns reguljär båttrafik till Stora Rängen norra spets. Men landsvägarna var dåliga och 1865 startade bygget av Kina kanal som skapade en båtled ända fram till Linköping. Under sin Eriksgata 1873…

Medeltida Linköping

Medeltida Linköping Linköping har en lång historia, från tidigt 1100-tal. Kung Magnus Ladulås lät anlägga ett franciskanerkloster vid nuvarande Hospitalstorget 1287 och då anses Linköping ha blivit stad. I innerstaden finns fortfarande en del platser, där vi ser spår från…

Back To Top