Skip to content
guide linköping

Linköpings Guideklubb drivs sedan 1983 i föreningsform med egna företagare som intressenter och har en styrelse vald av medlemmarna. 2023 firar guideklubben 40-årsjubileum.

Medlem i Linköpings Guideklubb kan den bli som genomgått klubbens ordinarie utbildning och som efter genomförda prov fått auktorisation som guide.

sveguide logga

Linköpings Guideklubb är medlem i Sveriges Guideförbund – SveGuide. SveGuide organiserar och marknadsför cirka 700 auktoriserade guider i ett 15-tal guideföreningar i Sverige. Förbundet bildades 1983.

SveGuide verkar för att skapa en utbildning och auktorisation likvärdig över hela landet samt för en ständig kompetensutveckling.

SveGuide är medlem i European Federation of Tourist Guide Association (FEG)  och Internordic Guide Club (IGC.

SveGuide samarbetar med Visita som är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen.

Vår verksamhet

Linköpings Guideklubb:

  • Ger genom olika typer av guidningar kunskap om Linköping, dess omgivningar och Östergötland
  • Anpassar så långt möjligt guidningar till olika målgrupper
  • Har lättillgänglig telefonservice
  • Ger via hemsidan aktuell information om utbudet
  • Erbjuder som förening och i samarbete med andra aktörer breda upplevelser baserade på historiska & aktuella händelser
  • Upprätthåller kompetensen hos guiderna genom kontinuerlig fortbildning
  • Säkrar tillgången på nya guider

Samarbetspartners

Back To Top