skip to Main Content

Guideklubben får diplom av Östergötlands fornminnes- och museiförening

Diplomet delades ut på föreningens årsmöte den 25 september 2022. Diplomet delades ut av landshövding Carl Fredrik Graf. Ordförande i guideklubben Eva Lindgren höll ett kort tacktal.

”Östergötlands Fornminnes- och Museiförenings diplom 2022 går till Linköpings Guideklubb för deras arbeten i form av pedagogiska och dramatiserade vandringar med berättelser och visningar av Linköpings historia och kulturmiljöer från dåtid till nutid.

Flera guidningar har teman gällande konst, brott och straff, musik, byggnader och arkitektur och om personer under närmare ett tusen år.

Exempel på detta är bl.a. en klassisk stadsvandring, som beskriver staden från tidig medeltid till nutid och visar hur staden utvecklades mellan Domkyrkan uppe på åsen till S:t Lars kyrka.

Utmed Hunnebergsgatan, en del av den gamla Eriksgatans sträckning, dramatiseras visningen genom att besökarna får möta människor, som levde och verkade utmed gatan under 1800- och 1900-talen och i Berga Statypark på Carl Anton August Ridderstads gamla egendom Berga, väcks några av skulpturerna till liv och kommer till tals under guideklubbens dramatiserade vandring.

Med hänvisning till ovan ger guidningarna ytterligare en dimension till Östergötlands Fornminnes- och Museiförenings verksamhetsområde inom kulturminnes- och kulturmiljövård.”

Back To Top