skip to Main Content

Familjen Wallenberg och Linköping

Familjen Wallenberg och Linköping Familjen Wallenberg har sina äldsta rötter i Vallby, Skärkinds socken i Östergötland. De flesta männen inom den tidigare släkten återfinns inom kyrkan – präster, biskopar och inom utbildningen – lektorer och tillsynsmän Den mest kända är…

Var ligger gamla, gamla…

Var ligger gamla, gamla… För den infödde linköpingsbon är gamla, gamla brandstation, gamla busstorget m.m. välkända begrepp för att beskriva platser som funnits under lång tid, men sedan av olika anledningar blivit flyttade. Men för den nyinflyttade är det kanske…

Hunnebergsgatan, idyll och misär

Hunnebergsgatan, idyll och misär (dramavandring) Fasadernas idyll och bakgårdarnas misär, så sant som det är sagt! Hunnebergsgatan är en av de äldsta infarterna till Linköping, kanske till och med en del av den gamla Eriksgatans sträckning. Möt färgstarka människor som…

Slaget vid Stångebro

Max 15 personer. Slaget vid Stångebro (dramavandring) Följ med på en dramatiserad vandring från Linköpings Hus (Slottet) ner till Stångebromonumentet och hör berättelsen om slaget vid Stångebro, då Gustav Vasas yngste son, hertig Karl, mötte kung Sigismund i slaget om…

Medeltida Linköping

Medeltida Linköping Linköping har en lång historia, från tidigt 1100-tal. Kung Magnus Ladulås lät anlägga ett franciskanerkloster vid nuvarande Hospitalstorget 1287 och då anses Linköping ha blivit stad. I innerstaden finns fortfarande en del platser, där vi ser spår från…

Medeltida Linköping

Max 15 personer. Medeltida Linköping Linköping har en lång historia, från tidigt 1100-tal. Kung Magnus Ladulås lät anlägga ett franciskanerkloster vid nuvarande Hospitalstorget 1287 och då anses Linköping ha blivit stad. I innerstaden finns fortfarande en del platser, där vi…

Händelser vid Kinda kanal

    Händelser vid Kinda kanal (dramavandring) Detta är ett samarbete med Kultur- och Fritidsförvaltningen, Linköpings kommun, dels under Kulturveckan i maj 2021, dels i september. http://linkoping.se/kulturveckan  Linköpings hamn har naturligtvis framför allt Kinda kanal att tacka för sin tillkomst…

Linköping från Majeldsberget

OBS! Denna guidning är inställd p g a rådande restriktioner   Linköping från Majeldsberget Detta är ett samarbete med Visit Linköping under Kulturveckan 2021. http://linkoping.se/kulturveckan Från paviljongen högst upp på Majeldsberget har man en vidsträckt utsikt över stora delar av…

Back To Top