skip to Main Content

Gustav Vasa – bråkmakare och landsfader (drama)

Gustav Vasa, landsfadern som bråkade med såväl biskopar som upprorsmän…. Ja, vår biskop Brask hade mycket att säga till om och utan dennes stöd hade kanske vägen till kungatronen blivit längre och svårare. Vår dramatiserade vandring utomhus gestaltar tiden då…

Linköpings blodbad (drama)

Linköpings Blodbad var en direkt följd av Slaget vid Stångebro två år tidigare, 1598. Flertalet högt uppsatta adelsmän, anklagade för högförräderi, satt fängslade på Linköpings Slott i ett och ett halvt år i väntan på rättegång och dom. Fem av…

Slaget vid Stångebro (drama)

Följ med på en dramatiserad vandring från Slottet ner till Stångebromonumentet och hör berättelsen om slaget vid Stångebro, då Gustav Vasas yngste son, hertig Karl, mötte kung Sigismund i slaget om kungamakten! Spänningen stiger vartefter vandringen mot Stångebromonumentet fortskrider och…

Livet på Griftegården (drama)

Ni får träffa några historiska karaktärer och få kunskap om begravningsseder i dåtid och nutid. Antalet platser är begränsade. Kostnadsfritt. Anmälan till 013-30 35 00 eller linkoping.kyrkoforvaltning@svenskakyrkan.se. Uppge antal personer, namn, mobilnummer och e-postadress. Startplats: Samling bakom blomsteraffären i hörnet…

Back To Top