skip to Main Content

I Domens närhet

OBS! Max 15 deltagare per vandring Tre olika guidningar med avstamp i medeltid och med start vid Domkyrkans entré. Guidningarna, som har olika innehåll, kopplas alla till Domkyrkan och stiftet på olika sätt och  genomförs vid tre tillfällen, kl 14:30, 16:30…

Linköping – city walk

Max 15 deltagare, endast förköp via Ticketmaster. Linköping har en lång historia som sträcker sig från medeltid och framåt. Det finns säkert mycket du inte känner till. Visste du t ex att första gången Linköping “Liunga Kauping” omnämns är i…

Familjen Likström går igen (drama)

OBS! FULLBOKAT!!! Förbeställning 013-303500. Max 15 deltagare per dramatillfälle! Griftegårdsvandringarna fortsätter. Har sedvänjor och bruk förändrats mycket under tidens gång? Vi belyser detta genom att vandra från 1880-tal fram till idag. Begravningar var tidigare en fråga om klasstillhörighet och pengar. Det…

Med musikörat på glänt

OBS INSTÄLLT! På grund av rådande oro och osäkerhet beträffande Covid19 och spridningen av detta virus ställs denna guidning in.   Med musikörat på glänt Vi vandrar genom stadens äldsta delar. Där, bland mötesplatser och byggnader, gömmer sig musikaliska minnen…

Från vadställe till fiskränna

OBS INSTÄLLT! På grund av rådande oro och osäkerhet beträffande Covid19 och spridningen av detta virus ställs denna guidning in. Vid Nykvarn fanns tidigt ett viktigt vadställe över Stångån. Senare låg här industrier och kvarnar. Bygget av Kinda Kanal skapade…

Innerstaden och dess historia

Innerstaden och dess historia - guidad vandring Onsdag 24 juli kl 12-13. Samling vid entrén Konsert&Kongress. Pris: 70 kr vuxen, 30 kr skolungdom (6-16 år), barn under 6 år gratis. Förköp gärna via Ticketmaster. I Konsert&Kongress biljettkassa går det att köpa…

Var ligger gamla, gamla?

Max 15 deltagare, endast förköp via Ticketmaster. En vägledning i Linköpings historia och geografi främst för inflyttade linköpingsbor – men även infödda är välkomna. För den infödde linköpingsbon är gamla, gamla brandstation, busstorget m.m. ett välkänt begrepp för att beskriva…

Back To Top