skip to Main Content

I Domens närhet

OBS! Max 15 deltagare per vandring Tre olika guidningar med avstamp i medeltid och med start vid Domkyrkans entré. Guidningarna, som har olika innehåll, kopplas alla till Domkyrkan och stiftet på olika sätt och  genomförs vid tre tillfällen, kl 14:30, 16:30…

Händelser vid Stångån (drama)

OBS INSTÄLLT! På grund av rådande oro och osäkerhet beträffande Covid19 och spridningen av detta virus ställs denna guidning in.   Linköpings industrihistoria startar utmed Stångån/Kinda kanal, där forsarna ger den vattenkraft, som får kvarnhjulen att snurra. Framför allt utvecklas…

Familjen Likström går igen (drama)

OBS! FULLBOKAT!!! Förbeställning 013-303500. Max 15 deltagare per dramatillfälle! Griftegårdsvandringarna fortsätter. Har sedvänjor och bruk förändrats mycket under tidens gång? Vi belyser detta genom att vandra från 1880-tal fram till idag. Begravningar var tidigare en fråga om klasstillhörighet och pengar. Det…

Slaget vid Stångebro (drama)

OBS INSTÄLLT! På grund av rådande oro och osäkerhet beträffande Covid19 och spridningen av detta virus,  flyttas hela Kulturveckan 15-23 maj och detta medför att även dramavandringen Slaget vid Stångebro, som är en del av Kulturveckan, flyttas. Vi vet i…

Medeltida mångfald runt Domkyrkan

  Följ med på en dramatiserad vandring för hela familjen runt Domkyrkan och upplev kyrkans uppbyggnad från 1200- till 1500 talet. Ni möter medeltida stenhuggare, timmermän, barnarbetare m fl från hela Europa och ni får uppleva hur de levde och…

Familjen Likström går igen (drama) Kyrkogårdens Dag

OBS INSTÄLLT! På grund av rådande oro och osäkerhet beträffande Covid19 och spridningen av detta virus ställs denna guidning in.   Griftegårdsvandringarna fortsätter. Har sedvänjor och bruk förändrats mycket under tidens gång? Vi belyser detta genom att vandra från 1880-tal…

Historiska linköpingsprofiler

En stad, många berättelser! Upplev Linköpings historia genom att träffa flera kända, men även okända stadsbor genom tiderna. Följ med på en dramatiserad promenad och träffa intressanta och färgstarka linköpingsbor genom tiderna. Vi låter dem berätta genom våra guider om…

Familjen Likström går igen

Griftegårdsvandringarna fortsätter. Har sedvänjor och bruk förändrats mycket under tidens gång? Vi belyser detta genom att vandra från 1880-tal fram till idag. Begravningar var tidigare en fråga om klasstillhörighet och pengar. Det var också viktigt att efter döden kunna visa…

Back To Top