skip to Main Content

Familjen Likström går igen (drama)

OBS! Förbeställning 013-303500. Max 15 deltagare per dramatillfälle! Griftegårdsvandringarna fortsätter. Har sedvänjor och bruk förändrats mycket under tidens gång? Vi belyser detta genom att vandra från 1880-tal fram till idag. Begravningar var tidigare en fråga om klasstillhörighet och pengar. Det var…

Familjen Likström går igen (drama) Kyrkogårdens Dag

OBS INSTÄLLT! På grund av rådande oro och osäkerhet beträffande Covid19 och spridningen av detta virus ställs denna guidning in.   Griftegårdsvandringarna fortsätter. Har sedvänjor och bruk förändrats mycket under tidens gång? Vi belyser detta genom att vandra från 1880-tal…

Back To Top