skip to Main Content
Stångån

Stångån, kvarnbyn söderut

Kort text: Stångån - vår vattenkälla, vårt avlopp, vår färdväg, vår transportled. Stångån gav Linköping dess hamn och våra industrier sin vagga. Kom med på en 1,5 timmes vandring utmed "Åna", som berättar stadens historia! OBS! Vandringen slutar 15.30 Lång…

Slaget vid Stångebro

Kort text: Följ med på en dramatiserad vandring från Linköpings Hus (Slottet) ner till Stångebromonumentet och hör berättelsen om slaget vid Stångebro Lång text: På vandringen mot Stångebromonumentet får du höra om bakgrunden till slaget och nästan vara med om…

Passion och dramatik

Kort text: Starka känslor kan ibland förändra historiens gång. Ibland till det bättre, ibland till ren katastrof! Linköping bjuder på ett flertal såväl passionerade som dramatiska berättelser! Lång text: Vilka dramatiska händelser har utspelat sig under gången tid i Linköping?…

Medeltida mångfald runt Domkyrkan

Text: Följ med på en dramatiserad vandring för hela familjen runt Domkyrkan och upplev kyrkans uppbyggnad från 1200- till 1500 talet. Ni möter medeltida stenhuggare, timmermän, barnarbetare m fl från hela Europa och ni får uppleva hur de levde och…

Linköpings Innerstad Och Dess Historia

Linköpings innerstad och dess historia

Kort text Linköping har en lång historia, från tidigt 1100-tal. Magnus Ladulås lät anlägga ett franciskanerkloster vid nuvarande Hospitalstorget 1287 och då anses Linköping ha blivit stad. I innerstaden finns fortfarande en del platser där vi ser spår från den…

Familjen Likström går igen

Griftegårdsvandringarna fortsätter. Har sedvänjor och bruk förändrats mycket under tidens gång? Vi belyser detta genom att vandra från 1880-tal fram till idag. Begravningar var tidigare en fråga om klasstillhörighet och pengar. Det var också viktigt att efter döden kunna visa…

Linköpings Innerstad Och Dess Historia

Linköpings innerstad och dess historia

Linköping har en lång historia, från tidigt 1100-tal. Magnus Ladulås lät anlägga ett franciskanerkloster vid nuvarande Hospitalstorget 1287 och då anses Linköping ha blivit stad. I innerstaden finns fortfarande en del platser där vi ser spår från den tidiga medeltiden. Kanske…

Historiska linköpingsprofiler

Kort text: En stad, många berättelser! Upplev Linköpings historia genom att träffa flera kända, men även okända stadsbor genom tiderna. Lång text: Följ med på en dramatiserad promenad och träffa intressanta och färgstarka linköpingsbor genom tiderna. Vi låter dem berätta…

Fasad

Fasader och detaljer genom sekler

Kort text: Följ med på en vandring som är helt uppåt väggarna! Att lyfta blicken innebär att man upptäcker vilka både vackra och arkitektoniskt intressanta hus vi har i Linköping. Lång text: Här i Linköping ligger hus som representerar helt…

Drama Mitt Gottfridsberg

Mitt Gottfridsberg, dramavandring

Kort text En vandring i gamla Gottfridsberg . Ledsagaren minns hur det var att leva i ett växande Linköping i förändring runt tiden kring andra världskriget. På vägen möter vi tidigare boende i området, allt från läkare till luffare och näringsidkare...…

Back To Top