skip to Main Content

Linköping – City walk

Linköping har en lång historia som sträcker sig från medeltid och framåt. Det finns säkert mycket du inte känner till. Linköping har varit en tobaksmetropol i nästan 175 år. Asklunds tobaksfabrik hade en slogan för sitt Kronsnus som löd - …

Linköping – city walk

Linköping har en lång historia som sträcker sig från medeltid och framåt. Det finns säkert mycket du inte känner till. Visste du t ex att första gången Linköping “Liunga Kauping” omnämns är i Florensdokumentet från år 1104. Det och mycket…

Från ås till sankmark

Från ås till sankmark - från biskopskyrka till församlingskyrka - från Domkyrka till S :t Lars kyrka. Mellan kyrkorna utvecklas staden och vi vandrar genom historien i tid och rum och upplever utvecklingen från 1000-talet till idag! Startplats: Domkyrkans entré…

Back To Top