skip to Main Content

Vasastaden då och nu

Max 15 deltagare, endast förköp via Ticketmaster. Stadsplanering vid två sekler. Från den lilla staden präglad av kyrka, skolor och statlig administration till en stad präglad av framstående universitet, universitetssjukhus med läkarutbildning, flygindustri, högteknologi och med runt 160 000 invånare. Mycket…

Back To Top